Witamy na naszej stronie BIP.

Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Skarszewach prowadzi działalność kulturalną na terenie Miasta i Gminy Skarszewy. Realizuje następujące zadania:

- edukacja kulturalna,

- wychowanie przez sztukę

- tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego,

- wspieranie merytorycznie inicjatyw lokalnych poprzez wspólną organizację imprez ze stowarzyszeniami i instytucjami na terenie Miasta i Gminy Skarszewy,

- koordynacja imprez kulturalnych oraz prowadzenie zajęć kreatywnych dla dzieci i dorosłych

w świetlicach wiejskich Gminy Skarszewy,

- współpraca z Ośrodkami Kultury na terenie Kociewia

- współpraca  z lokalną prasą i mediami,

- prowadzenie działalności bibliotecznej poprzez gromadzenie, przechowywanie i wypożyczanie książek i czasopism,

- współdziałnie z instytucjami bibliotecznymi w zakresie zaspakajania potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i kulturalnych mieszkańców Miasta i Gminy Skarszewy,

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 6348

Udostępniono dnia: 23.03.2016 19:04

Dokument wprowadził:
Administrator

Dokument opublikował:
Administrator

Drukuj dokument

Historia publikacjiHistoria publikacji:
  • 15.11.2017, Administrator: Edycja zakładki Strona główna